loading
 

   885 800 885

   biuro@projekt-on.pl

Od projektu ...

... po realizację

OFERTA

Oferując Państwu swoją wiedzę oraz doświadczenie proponujemy różne możliwości współpracy w zakresie aranżacji i projektowania wnętrz prywatnych oraz komercyjnych. Kompleksowa oferta obejmuje każdy etap działań - od projektu po realizację.

Zakres naszych usług obejmuje:
- kompleksowe i częściowe projekty wnętrz (np. zmiany lokatorskie na potrzeby deweloperów)
- projekty "na odległość" dla inwestycji krajowych i zagranicznych
- adaptacje projektów oraz wszelkie zmiany w projektach
- zapewnienie obsługi wykonawczej dla realizacji naszych projektów
- dostawę materiałów wykończeniowych i elementów wyposażenia
- nadzory (różne formy) i realizacje "pod klucz"

To od Państwa oczekiwań uzależniamy zakres wykonywanych usług. Pragniemy dostosowywać się do gustu oraz potrzeb naszych Klientów - zarówno jeśli chodzi o projekt, konieczne konsultacje jak i wsparcie realizacyjne. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie i gwarantujemy elastyczne podejście do współpracy.

Pamiętając, że tworzymy przestrzeń do życia i pracy dla naszych Klientów, ich potrzebom i oczekiwaniom podporządkowujemy nasz tok myślenia i kierunki działań projektowych. Siła kreowanych przez nas przestrzeni kryje się nie w poszczególnych elementach składowych, ale w spójnej, przemyślanej całości.

Etapy współpracy

Zbieranie informacji

Praca koncepcyjna

Dokumentacja i kosztorys

Nadzór i wykonawstwo

PROJEKT

Stawiając sobie za cel tworzenie wnętrz dopasowanych do indywidualnych potrzeb i oczekiwań, zarówno funkcjonalnych jak i estetycznych, na bazie naszych wieloletnich doświadczeń, wypracowaliśmy własny system pracy z Klientem. Optymalizuje on czas Inwestora, pozwala na prezentację różnorodnych możliwości, dopracowanie koncepcji, wypracowanie najlepszych rozwiązań i przemyślanego detalu.

W procesie projektowym nie tylko kreujemy, ale również doradzamy, pomagamy podejmować świadome decyzje, pokazujemy możliwości, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Finalny efekt, w postaci projektu urządzenia i wystroju wnętrza, jest wypadkową naszych działań i decyzji Inwestora, mieszanką oryginalną, bo spersonalizowaną pod kątem subiektywnych potrzeb.

Dla naszych Klientów przygotowujemy projekty o różnym zakresie. Do najczęściej wybieranych projektów należą projekt funkcjonalny lub kompleksowy.

Projekt funkcjonalny
Jest to forma projektu często wybierana przez osoby mogące dokonać zmian w układzie jeszcze budowanych obiektów, Inwestorów mogących dokonać tzw. zmian lokatorskich w budynkach wielorodzinnych lub Inwestorów samodzielnie realizujących inwestycje w postaci obiektów wolnostojących np. domów jednorodzinnych. Projekt funkcjonalny jest jednocześnie pierwszym etapem kompleksowego projektu wnętrza. Tworzymy w przeświadczeniu, że forma wynika z funkcji, więc to od niej wszystko uzależaniamy.

Projekt kompleksowy
Tworzenie projektu kompleksowego jest procesem pozwalającym na świadome przejście Inwestora od wstępnych wizji po finalną kreację wnętrza. Jednocześnie daje komplet informacji wykonawcom, pozwalając na sprawną realizację i wdrożenie planowanych założeń. Pozwala na domknięcie kwestii budżetowych i wdrożenie ewentualnych zmian czy oszczędności.

Projekt funkcjonalny zawiera:
- 2-3 propozycje funkcjonalne przestrzeni wraz z ilością korekt niezbędną do wypracowania satysfakcjonujących inwestora rozwiązań,
- rysunki techniczne w postaci rzutów z określoną lokalizacją punktów instalacji elektrycznej, hydraulicznej, CO.

Projekt kompleksowy zawiera:
- 2-3 propozycje funkcjonalne przestrzeni wraz z ilością korekt niezbędną do wypracowania satysfakcjonujących Inwestora rozwiązań,
- wizualizacje komputerowe pomieszczeń w dwóch wersjach kolorystycznych wraz z korektami,
- szczegółową dokumentację techniczną, zawierająca wszystkie niezbędne rysunki potrzebne do realizacji wnętrza zgodnie z koncepcją zaakceptowaną przez Inwestora w fazie wizualizacji (rzuty wraz z dyspozycją dotycząca wszelkich instalacji, układem posadzek, projekty sufitów i innych zabudów o charakterze indywidualnym, przekroje wraz z detalami wykonawczymi, szkice elementów indywidualnych w tym wszelkich mebli, informacje materiałowe, opisy wykonawcze)
- zestawienie materiałowo-kosztowe, zawierające gotowe i indywidualnie opracowane elementy wyposażenia wnętrza w tym: meble, oprawy oświetleniowe, wyposażenie łazienek, ceramikę, armaturę, okładziny ścienne i podłogowe, elementy uzupełniające, dywany, obrazy, grafiki, itp. (z informacją o proponowanym modelu, producencie, cenie jednostkowej, ilości, ewentualnych zamiennikach, możliwym miejscu zakupu)
- wycenę kosztu realizacji prac wykończeniowych i aranżacyjnych

NADZÓR I DOSTAWY

NADZÓR
Naszym klientom oferujemy możliwość objęcia prac realizacyjnych nadzorem autorskim ze strony pracowni. Celem nadzoru jest częściowe lub całkowite odciążenie inwestora z potrzeby czuwania nad realizacją prac wykończeniowych oraz zapewnienie spójności realizowanych prac z przygotowanym projektem wnętrza.

Rozumiejąc różne potrzeby naszych klientów oferujemy możliwość dopasowania zakresu nadzoru do indywidualnych potrzeb, począwszy od pojedynczych wizyt nadzoru, poprzez pakiety miesięczne, po najbardziej kompleksową obsługę w wariancie "pod klucz".

Nadzór autorski w jego bazowej, prostej formie, ma formę spotkań roboczych z wykonawcami prac wykończeniowych na terenie inwestycji. Spotkania służą głównie ocenie spójności realizowanych prac z wizją zawartą w projekcie wnętrza, odpowiedzi na pytania wykonawców lub wprowadzania zmian jeśli takowe wymagane są w związku z nieprzewidzianymi wcześniej okolicznościami technicznymi lub wynikają ze zmian koncepcji inwestora co do rozwiązań szczegółowych.

Niezależnie od decyzji inwestora odnośnie usługi nadzoru możemy zapewnić obsługę wykonawczą oraz dostawy materiałów wykończeniowych i wyposażenia, w tym mebli i innych elementów na wymiar.

DOSTAWA MATERIAŁÓW

Na etapie doboru materiałów wykończeniowych przygotowujemy zestawienie elementów potrzebnych do realizacji wnętrza zgodnie z przygotowywanym projektem. Na życzenie Klienta możemy zapewnić dostawy tych elementów. Dzięki zamówieniu wszystkich lub większości elementów i materiałów w jednym miejscu, Klient uzyskuje najwyższy komfort obsługi i jeden podmiot obsługujący proces zamówień i dostaw. Dostarczamy materiały wykończeniowe i wyposażenia wnętrz z rabatami na poziomie 10-15%. Jest to wynikiem dużej ilość zamawianych przez nas materiałów oraz współpracy z naszymi partnerami. Ponadto możemy ustalić rabaty na dowolnego wskazanego przez klienta dostawcę czy producenta.

WYKONAWSTWO

Oferujemy naszym klientom pełne wsparcie na etapie realizacyjnym. Wiemy, że dobry projekt jest kluczem do pięknego i funkcjonalnego wnętrza. Wiemy też, jak istotne jest właściwe jego zrealizowanie, dlatego zapewniamy w tym względzie częściową lub kompleksową pomoc zależnie od potrzeb klienta.

Zależnie od oczekiwań naszych klientów możemy zaoferować zarówno kompleksową obsługę wykonawczą jak i zapewnić obsługę wykonawców wybranej specjalizacji w przypadku samodzielnej realizacji nadzoru prac przez inwestora.

Opierając się o posiadane doświadczenie i sprawdzone firmy współpracujące, oferujemy m.in. pakiet 'pod klucz' pozwalający zdjąć z inwestora ciężar nadzorowania oraz koordynowania prac i dostaw, ludzi i firm.

Podstawowy pakiet firm, z którymi realizujemy inwestycje zapewnia wykonanie min.:
- prac ogólnobudowlanych (murarskich, instalacyjnych, glazurniczych, malarskich itp.)
- prac stolarskich (zabudowy kuchenne, meble na wymiar, drzwi i inne elementy stolarskie)
- prac parkieciarskie (podłogi drewniane, schody, tarasy drewniane i inne)
- systemów instalacji inteligentnego domu, alarmowych i monitorujących
- przesłon okiennych wewnętrznych i zewnętrznych manualnych i automatycznych
- zieleni wokół budynków, tarasów oraz małej architektury ogrodowej

"POD KLUCZ"

Rozszerzony nadzór autorski jest formą przejęcia w imieniu inwestora dozoru prac realizacyjnych. Jest to propozycja dla tych osób, które z różnych powodów nie chcą lub nie mogą samodzielnie uczestniczyć w procesie realizacji, które z powodu braku wiedzy fachowej lub czasu nie chcą same podejmować się wyzwania koordynacji prac. Wybór opcji "pod klucz", pozwala na maksymalne odciążenie klienta z potrzeby kontaktów z wykonawcami i całkowite przejęcie koordynacji inwestycji.

Opcja nadzoru rozszerzonego "pod klucz" obejmuje m.in.:
- zapewnienie obsługi realizacyjnej ze strony wyselekcjonowanych wykonawców rożnych branż oferujących zarówno wysoką jakość świadczonych usług jak i stosowne gwarancje na wykonane prace - wycena poszczególnych prac i elementów dokonywana jest na podstawie skończonego projektu wnętrza i staje się podstawą do decyzji klienta co do wyboru ekip realizacyjnych,
- koordynację harmonogramu prac celem zapewnienia ich właściwej kolejności, płynności, terminowości i spójności z dokumentacją projektu wnętrza,
- stały kontakt ze wszystkimi wykonawcami zaangażowanymi w proces realizacyjny celem doprecyzowania rozwiązań technologicznych i technicznych, kontroli ich zgodności z wizją projektową, nanoszenie zmian i wprowadzanie rozwiązań zamiennych jeśli takowe okażą się niezbędne z jakiejkolwiek przyczyny,
- dokonanie w imieniu inwestora zakupu i dostaw materiałów wykończeniowych niezbędnych poszczególnym wykonawcom do realizacji wnętrza zgodnie z projektem (dotyczy elementów zaakceptowanych przez inwestora na etapie projektowym i zebranych w zestawieniu materiałowo-kosztowym),
- dokonanie w imieniu inwestora zakupu i dostawy mebli i innych ustalonych elementów wyposażenia wnętrza, koordynację montaży wszelkich elementów zarówno gotowych jak i wykonanych w oparciu o rysunki przygotowane na etapie tworzenia dokumentacji projektowej.

"Na odległość"

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów nie mogących lub nie chcących uczestniczyć w bezpośrednich spotkaniach w naszej pracowni, wprowadziliśmy usługę projektu na odległość. W ramach "projektu na odległość" przeprowadzamy pełen, kompletny proces projektowy. Jedyną różnicą w stosunku do projektu realizowanego lokalnie jest sposób komunikacji z inwestorem - bezpośrednie spotkania zastępowane są poprzez komunikację za pomocą dostępnych mediów (telefon, e-mail). Finalna dokumentacja projektu wnętrza wysyłana jest pocztą elektroniczną, tradycyjną lub kurierem zależnie od preferencji klienta. Realizując usługę "projektu na odległość" dla inwestycji znajdujących się w dowolnej lokalizacji w Polsce lub poza jej granicami oferujemy możliwość dokonania inwentaryzacji lokalu po akceptacji przez inwestora dodatkowych kosztów dojazdu lub pracujemy na dostarczonych przez klienta planach. W ramach usługi, zależnie od lokalizacji inwestycji, możemy zapewnić częściowe lub pełne wsparcie realizacyjne (ekipy wykonawcze i dostawy materiałów). Usługa projektu na odległość skierowana jest do osób, które: posiadają nieruchomość w dowolnym miejscu w Polsce, Europie lub dowolnej innej lokalizacji na świecie i oczekują przygotowania projektu wnętrza bez potrzeby osobistych spotkań w pracowni lub projektu razem z częściowym wsparciem realizacyjnym (zakres uzależniony od lokalizacji inwestycji).

       Zapraszamy do zapoznania się z naszymi realizacjami